Vyhledávání

Hlavním partnerem portálu je
Egis Praha, spol. s r.o.

O stránkách

Přečtěte si více o portálu MedNews a možnostech využití, které Vám nabízí.

Přečtěte si více
o společnosti MedNews, s.r.o.

Portál MedNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Webmaster CRS NETCOM
Webmaster CRS NETCOM

Spřátelené portály

Alliance Healthcare
Tlukot srdce
Život a cukrovka
Intranet ČIS
Nabídka zaměstnání
PharmNews
NEUMM
Nemocnice Na Bulovce

Nedostatek sester znamená zdravotní rizika pro populaci ČR

Praha, 14.3.2018 (ČAS)

Česká asociace sester opakovaně upozorňuje na závažný nedostatek všeobecných sester, ale i dalších zdravotnických profesí v českém zdravotnictví. Podle odhadů v loňském roce chybělo okolo 3 300 sester a ačkoli se situace částečně stabilizovala, personální krizi se zatím nepodařilo ani zdaleka zažehnat. Z údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že jen v akutní lůžkové péči chybí stále kolem dvou tisíc sester.

Nedostatek sester s sebou nese řadu negativních důsledků. Ovlivňuje kvalitu a dostupnost poskytované péče, nutí nemocnice uzavírat části oddělení, přetížené a vyčerpané sestry nemohou u pacientů kvalitně provádět všechny výkony, které by byly nutné. Některé zahraniční studie dokonce ukazují, že nedostatek sester zvyšuje pravděpodobnost vzniku komplikací a úmrtí pacientů.1

„Výsledkem je, že na českém pracovním trhu si přetížené sestry čím dál častěji hledají zaměstnání v méně náročných oborech mimo zdravotnictví. Uvážíme-li, že populace stárne a v budoucnu bude potřebovat stále více péče, jedná se o velmi nebezpečný trend,“ říká Veronika Di Cara z prezidia ČAS.

Úbytek sester je potřeba zastavit okamžitým zatraktivněním profese sestry a dalších zdravotnických profesí jak pro absolventy, tak i pro zkušené sestry, které svůj obor již opustily, nebo o tom vážně uvažují. ČAS oceňuje dosavadní snahy ministerstva zdravotnictví a dalších zodpovědných subjektů o stabilizaci této situace, nicméně je třeba přiznat, že ne všechny byly dosud úspěšné. Příkladem takového sporného kroku je podle ČAS snížení požadavků na kvalifikační vzdělání sestry (tzv. 4+1, čtyři roky studia na střední škole a jeden rok na vyšší či vysoké zdravotnické škole). Problém je, že vyšší zdravotnické školy zatím většinou tento program neotevřely, a tudíž není zajištěn brzký přísun vyššího počtu motivovaných a kvalitně vzdělaných absolventů do českého zdravotnictví.

Česká asociace sester se i z těchto důvodů zapojila do celosvětové kampaně Nursing Now http://www.nursingnow.org/launch/, která má pomoci zviditelnit význam sester pro společnost a při této příležitosti vyzývá k přijetí efektivních řešení nedostatku sester.

  1. Aiken, Linda H et al., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study, The Lancet , Volume 383 , Issue 9931 , 1824 - 1830


Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení. 

 

 


Přihlásit se

Uživatel:
Heslo:
 
Zapamatovat
Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo